O nás

 • geodetické a kartografické práce
 • výkon funkcie zodpovedného geodeta
 • overovanie výsledkov geodetických a kartografických prác
 • zabezpečenie vyhotovenia projektovej dokumentácie a inžinierskej činnosti
 • zabezpečovanie majetko-právneho vysporiadania nehnuteľnosti
 • obchodná činnosť bez obmedzenia sortimentu v zmysle právnych úprav
 • sprostredkovateľská činnosť v obchode a službách spojených s predmetom podnikania

Služby

 • tvorba účelových máp pre projektovanie a iné účely (analógové, digitálne aj v 3D grafike)
 • vyhotovovanie geometrických plánov (oddelenie pozemkov, zameranie realizovaných stavieb, majetkoprávne usporiadanie)
 • projekty pozemkových úprav
 • vytyčovacie práce v stavebníctve
 • deformačné merania strojných zariadení
 • merania žeriavových dráh (vytýčenie nových a meranie jestvujúcich)
 • digitálne základné mapy závodov (aj v 3D grafike)
 • digitálne technické mapy miest (aj v 3D grafike)
 • zameranie líniových stavieb
 • budovanie vytyčovacích sietí
 • zamerianie pozdĺžnych a priečnych profilov priehrad a vodných tokov
 • kontrolné meranie a zameranie skutočného stavu
 • zameranie pamiatkových objektov, stavebných objektov a národných kultúrnych pamiatok
 • digitalizácia a prevod máp a plánov do CAD systémov (ACAD, INTERGRAPH - MicroStation a pod.)
 • skutočné zameranie stavieb a inžinierskych sietí pre kolaudačné rozhodutie v zmysle zákona (vyhláška 376/1992 Zb., §9 odsek 2 písm. a)
 • vytyčovanie vlastníckych hraníc pozemkov
 • polohopisné a výškopisné zamerania
 • práce inžinierskej geodézie
 • poradenstvo v oblasti prevodu nehnuteľností

Technika

doplníme

Referencie

 • Dopravoprojekt BA, IDOS BB: Rýchlostná komunikácia Sereď – Nitra II. stavba
 • Slovenská správa ciest: Diaľnica Lamač – Staré grunty (geometrický plán)
 • Jednota s.d. Bratislava: Hypermarket TERNO Bratislava Petržalka
 • POZAGAS a.s. Malacky: Majetkoprávne vysporiadanie sond Podzemné zásobníky plynu
 • Slovenský plynárenský priemysel: Polohopisné a výškopisné merania pre SPP (Kocúrice, Cerová, Sološnica, Pl. Mikuláš, Pl. Peter, Bzince, Báhoň ...
 • BENZINOL a.s. Bratislava: Základné mapy závodu
 • INVEST TRNAVA s.r.o.: Závod na výrobu automobilov Peugeout Citröen Trnava

Cenník

doplníme

Kontakt

 • AREA spol. s.r.o.
 • Ing. Jaroslav Štvrtecký
 • Sabinovská 10
 • 821 02 Bratislava
 • tel.: 02/434 145 03
 • fax: 02/434 145 04
 • mobil: +421 903 456 977
AREA spol. s.r.o - Geodetické a kartografické práce